17. évfolyam, 2019/2. szám

Klein Ágnes
Nyelvtanulási módszerek és technikák speciális nevelési igényű gyerekek számára


Absztrakt: 
2018 júniusában az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által kiadott BNO-11-ben (Betegségek Nemzetközi Osztályozása) tanulási fejlődési rendellenességként jelenik meg, amely magában foglalja az olvasás, írás és számolás nehézségeit. Nem a szellemi fejlődés zavaráról beszélhetünk, hanem az észlelés, a mozgás és a szenzoros integráció részképesség-zavarának eredményeként jelentkezik. Ez felléphet genetikai, de a környezet által okozott fejlődési zavar következményeként is. Jelen tanulmányban az idegen nyelv tanulása során jelentkező nehézségeket és azokat a módszereket vesszük sorra, amelyek megkönnyíthetik a nyelvtanulást olyan gyerekeknél, akik ilyen jellegű problémákkal küszködnek.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.