14. évfolyam, 2016/1-2. szám

Horváth Mariann
Az ausztriai és a magyar logopédusképzés és –továbbképzés összehasonlítása


Absztrakt: 
A tanulmány célja, hogy bemutassa a jelenlegi ausztriai és hazai logopédusképzés sajátosságait. A felsőoktatási intézmények képzési kínálatának leírása az elsődleges források (honlapokon található tájékoztatók, tantervek) feltárásával és elemzésével történt. A tájékoztató anyagok vizsgálatán túl szükséges volt a hatályos jogszabályok megismerése és ismertetése. A dolgozat kísérletet tesz az alap- és mesterképzésen túl a szakirányú továbbképzési lehetőségek hasonlóságainak és eltéréseinek feltárására.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.