12. évfolyam, 2014/3-4. szám

Frang Gizella
Nyelvértés és nyelvhasználat – Kérdések és válaszok az óvodapedagógus-hallgatók nyelvhasználata alapján


Absztrakt: 
Tanulmányom a mai ifjúság, ezen belül is a magyar nyelvet majd hivatásszerűen, mesterségük legfőbb alapjaként használó óvodapedagógus-hallgatók nyelvi sajátosságait érinti. A feldolgozáshoz több kérdés is felmerül: hogyan alakul és milyen hatásokra ma az anyanyelvünk? Ez miként jelentkezik a diáknyelvben? Maguk a hallgatók hogyan értékelik mostani nyelvhasználatukat, és meg akarják-e változtatni azt az egyetemi évek után? Értik-e a nyelvet, amit használnak? Érzik-e a felelősséget, vállalják-e a pedagógusi mintát hivatásukban, az anyanyelv terén is? A leegyszerűsített válasz: igen. Igen, a hallgatók egyaránt érzik a felelősséget nyelvük és leendő növendékeik iránt. Ez már önmagában is örömteli megállapítás a különböző, nyelvpusztulást is vizionáló jóslatok után. Az arányok még megnyugtatóbbak, ahogy kiderül a tanulmányból.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.