16. évfolyam, 2018/2. szám

Reho Anna
A multikulturális oktatás és az etnikai tolerancia kialakulása Kárpátalja óvodai nevelési intézményeiben


Absztrakt: 
Kárpátalja – többnemzetiségű régió, ahol együtt élnek ukránok, magyarok, románok, oroszok, romák, szlovákok, németek és más etnikai csoportok, ez teszi a területet egyedülállóvá és utánozhatatlanná. A nemzeti, multikulturális, hazafias és különböző nemzetiségek iránti tolerancia nevelése Kárpátalján évszázadok óta a figyelem központja volt. Mivel az etnikai identitás első jelei körülbelül négyéves korban jelennek meg, ezért pont ebben a korban kezdjük az etnikai és konfessziós toleranciára nevelni az óvodás korú gyermekeket. Az a célunk, hogy egy olyan egyéniséget neveljünk, mely, megtartva a saját szociokulturális identitását, arra törekedjen, hogy megértsen és tiszteljen más etnikai-kulturális közösségeket is, tanulja meg velük a békés együttélés módját. A publikáció feltárja a kárpátaljai óvodák tapasztalatát az óvodás gyermekek toleráns együttélése és multikulturális nevelése tekintetében.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.