13. évfolyam, 2015/3-4. szám

Fülöp Orsolya
In memoriam Apáczai Kiadó


Absztrakt: 
Az oktatáspolitika időszakonként változik, más-más irányba próbálják terelni a tanítók, tanárok szellemiségét, tudását. A rendszerváltás után egyre több tankönyvkiadó jelent meg, melyek egyike az Apáczai Kiadó volt. Véleményem szerint a Kiadó olyan komplex módon látta el az oktatás támogatását, mellyel a felnövekvő generációkat és az őket tanító pedagógusokat az adott oktatási rendszernek megfelelően szolgálta ki, ezzel folyamatosan biztosítva mind az egyén, mind az intézmények szakmai, innovatív fejlődését, megújulását. Tanulmányomban szeretnék a Kiadó tevékenységéről tényfeltáró, átfogó képet adni. A Magyarországon működő tankönyvkiadók közül ez volt az egyetlen, amely 2014 májusáig magyar magántulajdonú cégként tudott működni. Eltelt az első tanév az „Apáczai kiadó nélkül”, a tankönyvpiac radikális változásokon ment keresztül, de tankönyvírói, kollégái ma is jelen vannak, szerves részét képezik az Oktatási Hivatalnak.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.