10. évfolyam, 2012/3-4. szám

Bence Erika
Regionális és multikulturális jelenségek tematizációja a vajdasági magyar irodalomban (és irodalomoktatásban)


Absztrakt: 
A kulturális identitás nyelvi aspektusainak, azaz a Másik eltérő nyelve megértésének kérdése széleskörűen tematizálódik a vajdasági magyar irodalomban. A nyelvi különállóságra, illetve a regionális köznyelv létére és legitimitására reflexiók sora irányul a térségi magyar irodalomban. Ezzel együtthatóan a multikulturális indentitás illúziója is megjelenik, illetve tematizálódik társadalomtörténeti csődje. A vajdasági magyar irodalom oktatása ezeket a nyelvi és nyelvhasználati témákat is jelenti és felveti.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.