15. évfolyam, 2017/1-2. szám

Hajdicsné Varga Katalin
Egy kutatótanári program a pedagógus életpályamodellben


Absztrakt: 
2015-ben kiemelt uniós projekt keretében részt vettem a pedagógusminősítési rendszer kidolgozásában kutatótanár aspiránsként. A programba pályázók a hosszú ideje az oktatás innovatív, kommunikatív, tudásmegosztó szereplőiként kerültek kiválasztásra. A pilotban aktív résztvevői voltak a pedagógus életpályamodell két felső fokozata kidolgozásának, amelyet az Oktatási Hivatal és az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatócsoportja vezetett. A kutatótanári programomban a tízujjas vakírás létjogosultságát, tanításának módszereit és eredményeit vizsgálom az ötéves kutatási terv alapján, amelyet a több évtizedes nevelési, oktatási tapasztalataim, nemzetközi és hazai összehasonlítások alapján állítottam össze. Az első évben közel háromszáz középiskolás adott választ a kérdéseimre, s ezeknek az elemzése, majd a következő év országos kutatásának eredménye alapján kerül kidolgozásra egy új oktatóprogram.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.