10. évfolyam, 2012/1-2. szám

Tölgyessy Zsuzsanna
Az irodalomtanítás dilemmái egy empirikus kutatás tükrében


Absztrakt: 
2010-11 telén Esztergom általános iskoláinak felső tagozatán folyó irodalomtanítást vizsgáltam. Ennek keretében összesen 1534 – az irodalomtanítás céljaira rákérdező – szülői, tanári, tanulói kérdőívet dolgoztam fel; 26 magyartanárral készítettem interjút az irodalomtanítás céljáról, módszereiről, és egy-egy órájukat, azaz 26 irodalomórát, aktometriai vizsgálatnak vettetem alá. Majd az interjúkban megfogalmazott magyartanári ars poeticákat összehasonlítottam a látott órák gyakorlatával. A kutatás során górcső alá vettem többek között az órákon használt módszereket, ezen belül a tanári-tanulói jelenlét arányát, módját és tartalmát, a kooperativitás mértékét, a szemléltetés módjait. A nyert eredmények tükrében szeretnék az irodalomtanítás paradigmaváltásának kérdéseihez hozzászólni.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.