9. évfolyam, 2011/3-4. szám

Sipos Judit
A többnyelvűség és a kultúrák közötti kommunikáció esélyei Magyarországon és Ausztriában - közös projektek


Absztrakt: 
Az európai állampolgárok mindennapi életének része a pluralizmus, a sokféleség. A kultúrák közötti kommunikáció fontossága megkérdőjelezhetetlen az Európai Unióban. Megvalósultak-e az osztrák – magyar határáttöréskor, a Páneurópai piknik eufóriájában született közös terveink az oktatásügy területén? Ausztria és Magyarország között számos iskolai partnerkapcsolat jött létre – kialakult a közös „jó gyakorlat”. Írásunkban foglalkozunk a többnyelvűség helyzetével régiónkban, bemutatjuk az 1989 óta létrejött és folyamatosan együttműködő osztrák - magyar oktatáspolitika közös törekvéseit és a sikerre ítélt idegennyelv-központú projektjeit.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.