18. évfolyam, 2020/1–2. szám

Józsa Gabriella
Lemorzsolódási kockázat és jelentkezés a felsőoktatásba


Absztrakt: 
A felsőoktatási expanzió és tömegesedés következtében megjelenő heterogén hallgatói társadalommal együtt megjelent a lemorzsolódás jelensége is. A lemorzsolódásnak számos definíciója létezik, dolgozatunkban a felsőoktatást végzettség nélkül elhagyókat tekintjük lemorzsolódóknak. A szakirodalom alapján számos oka lehet a lemorzsolódásnak, mint pl. a nem megfelelő tanulási módszerek, képességek és anyagi források hiánya, nem megfelelő integráció a felsőoktatási intézménybe stb. Munkánkban arra keressük a választ, hogy a felsőoktatási intézménybe kerülés előtt milyen lemorzsolódási rizikófaktorok azonosíthatók. Vizsgálatunkhoz a 2017-es és 2018-as felvételi adatbázis országos adatait használjuk. Az eredmények azt mutatják, hogy több lemorzsolódási rizikófaktor is kimutatható a felvételi jelentkezésekből, melyből magyar jellegzetességként kiemelkedik a nyelvvizsga-bizonyítvány.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.