17. évfolyam, 2019/1. szám

Csikósné Maczó Edit
Online segítséggel a hallgatói lemorzsolódás ellen – A Dunaújvárosi Egyetem Avatar-programjának bemutatása


Absztrakt: 
Ahhoz, hogy az Európai Unió oktatással kapcsolatos stratégiai célkitűzésének eleget tudjunk tenni, miszerint 2020-ra a felsőoktatással rendelkezők arányát növelni kell a tagállamokban, komoly figyelmet kell fordítanunk a lemorzsolódás problémájára, vagyis a felsőfokú tanulmányaikat végzettség megszerzése nélkül elhagyó hallgatókra. A Dunaújvárosi Egyetem Hallgatói Sikeresség Támogatása (HASIT) néven egy olyan komplex rendszert dolgozott ki 2012-ben, mely minden oldalról megpróbálta feltárni a lemorzsolódás okait, s megelőzni a problémát. Ennek egyik legfontosabb alapja az ún. AVATAR-monitoring program, amely vizuálisan jelenít meg a hallgató számára minden olyan információt, amely a tanulmányi előrehaladásához szükséges, így idejében felismerhetőek azok a hiányosságok, amelyeknek a kezelésével megelőzhető az intézményből való kiesés.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.