10. évfolyam, 2012/3-4. szám

Zsubrits Attila
A kisgyerekek kötődésrendszerének alakulása


Absztrakt: 
A pszichológiai tárgykapcsolati elméletek közé tartozik John Bowlby kötődéselmélete. Ennek a teóriának pedagógiai konzekvenciái is megfogalmazhatók. A tanulmányban a korai kötődéselmélet továbbgondolása során a kisgyermekkor társas érzelmi viszonyulásainak fontosabb ismérveit járjuk körül. A rendszerező megállapítások kiindulópontjául a kötődésrendszeri értelmezési keret szolgál. A hierarchikus kötődésrendszerbe az érzelmileg legközelebb álló személyek tartoznak, akikkel az életünk folyamán szoros érzelmi kapcsolatok szövődnek, olyan kölcsönös ragaszkodási kapcsolatok, amely kötődések élményei meghatározó szerepet játszanak személyiségünk formálódásában. Az érzelmileg legközelebb kerülő emberekkel létrejött kapcsolatok alakulása és tartalmi összetevőinek változása jól követhető a családon belüli közösségben, valamint a korai nevelési intézményekben.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.