10. évfolyam, 2012/3-4. szám

Kissné Zsámboki Réka
A soproni Freinet-kutatócsoport keletkezése és szerepe az 1980-as évek közepétől kibontakozó óvodapedagógiai innovációs mozgalomban


Absztrakt: 
Az 1980-as évek közepétől meginduló rendszerváltoztató folyamatok a közoktatásban, így az óvodai nevelésben is innovatív pedagógiai törekvések kibontakozását idézték elő. Az alternativitás és pluralizmus kínálkozó lehetőségeit kihasználva a szakmaiságukban bízó pedagógusok a korábbi, uniformizált óvodai élet rendszeréből kilépve, jó pedagógiai érzékkel útkeresésre indultak. Így történt ez az egykori Soproni Óvóképző Főiskola két oktatójával és két gyakorlatvezető óvodapedagógusával is, akik Célestin Freinet, francia néptanító és reformpedagógus szellemiségét adaptálva próbálkoztak megvalósítani egy természet- és életközeli, a gyermek és az óvodapedagógus egyéniségét tisztelő, kényszer nélküli fejlesztést és szabad önkifejezést biztosító óvodai életet. Kezdeményezésük a későbbiekben meghatározó jelentőségű óvodai életmódszervezéssé vált, amely a szélesedő szakmai kapcsolatok révén számos óvodai innováció számára szolgált példaként.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.