17. évfolyam, 2019/1. szám

Gelencsérné Bakó Márta
A komplex gyógypedagógiai diagnosztika jelentősége – kérdőíves vizsgálat Dél-Dunántúlon


Absztrakt: 
A (gyógy)pedagógusi szerepkör változása kihívást jelent a szakma valamennyi szereplője számára. Rendkívül fontos azonban, hogy legyenek olyan mérföldkövek, amelyek a változások mellett a biztonságot jelentik, még ha maguk is változáson mennek keresztül. A diagnosztikus eljárásban részt vevő gyógypedagógusok számára ilyen támpont a diagnosztikus protokoll, mely egységessé teszi a gyógypedagógiai diagnosztizálást hazánk területén. Ez határozza meg a kutatás témakörének megválasztását: miként vélekednek a diagnosztikus protokoll alkalmazásáról az adott régió szakemberei. A kutatási eredmény rávilágít arra, hogy a diagnosztikus protokoll meghatározó a diagnosztizálás folyamatában. A feltárt összetevők és kapcsolatok igazolják az egységesség, a szervezettség, a team-munka fontosságát és igényét.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.