13. évfolyam, 2015/1-2. szám

Kövecsesné Gősy Viktória
A fenntarthatóságra nevelés gyakorlata a győri tanítóképzésben


Absztrakt: 
A XXI. század egyik legnagyobb kihívása a nevelés-oktatás során a fenntarthatóság pedagógiájának hatékony megvalósítása. Mindennek folyamatában az oktatásban részt vevő fiatalok környezettudatos magatartásformálása, a felelősségérzet kialakítása központi célkitűzés. Ebben a tanítóképzés során útmutató feladatunk van. Szükségszerű, hogy a leendő tanítókat felkészítsük a környezeti nevelés legfontosabb tevékenységeire, elsajátítsák azokat a hatékony környezeti nevelési módszereket, melyek az eredményes munkához szükségesek. A tanulmány írója arra vállalkozott, hogy bemutassa a fenntarthatóságra nevelés lehetőségeit, egyik jó gyakorlatát a győri tanítóképzésben.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.