16. évfolyam, 2018/1. szám

Karácsony Ilona
Egészségről az iskolában - felvilágosítástól a fejlesztésig


Absztrakt: 
Az egészségveszteségek az életmódra és a környezetre vezethetők vissza; az ennek a megelőzésére irányuló feladatoknak sokfelé meghatározása létezik, gyakran szinonimaként használva, de érdemes különbséget tenni. A felvilágosítás az egészségi állapot fenntartására irányuló tájékoztatás. Az egészségnevelés az oktatás didaktikai sokszínűségével nyújt információt direkt és látens módon. A fejlesztés öntevékenység, fejlődés, az egészség forrásainak ismerete tükrében, az adott szervezet fejlesztésével valósulhat meg, az egészséget tükröző légkör, személyi és tárgyi feltételek által. A ma iskolájának mint szervezetnek folyamatos feladata az egészség nevelése, (ami több, mint felvilágosítás), és emellett az egészség fejlesztése is (ami több, mint egészségmegőrzés és egészségnevelés). Az oktatás–nevelés bázisán van fejlesztés, ami az egészségerőkre fókuszál, az egészség választását előmozdító tettekre sarkall.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.