10. évfolyam, 2012/3-4. szám

H. Varga Katalin
Czank László
Katonai-honvédelmi nevelés a középiskolában, 2. rész : Pedagógusképzések, katonai szakközépiskolák a honvédelmi-katonai nevelés szolgálatában


Absztrakt: 
A 2011. CXC. törvény a nemzeti köznevelésről bevezetőjében nagy hangsúlyt kapott a felnövekvő nemzedék hazafias nevelésének gondolata. Természetesen a diákok hazafias nevelését nemcsak ettől az időtől számítjuk. Irodalmunkból, történelmünkből is számos eseményt tudunk felsorolni, ami azt bizonyítja, hogy a magyar nemzet mindig is kiemelt figyelmet fordított a haza védelmére kész fiai nevelésére. A kifejezetten a katonai pályára felkészítő katonai iskoláztatásnak a kezdete kb. 150 évre nyúlik vissza, és történetét a bemutató tanulmányok három időszakra osztják. A katonaiskolák élete, tevékenysége viharos volt, a történelem változásait nagyon megszenvedték. Sokszor átszervezték, megszüntették, újból indították, gyakran változtatták a képzési és nevelési módszereket. Ennek ellenére tevékenységük sikeresnek mondható, számos növendék elismerésre méltó karriert futott be. Jelen tanulmányban a katonai szakközépiskolákat és a pedagógusképzéseket mutatjuk be.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.