16. évfolyam, 2018/1. szám

Némethné Tóth Orsolya
Tanító szakos hallgatók pályakövetéses vizsgálata az ELTE SEK hallgatói körében


Absztrakt: 
Kutatásunkban elsősorban arra a kérdésre keressük a választ, hogy végzettjeink milyen arányban tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Természetesen több, más témakört is érintünk a kérdőíves vizsgálat során. A kutatás módszere a társadalomtudományokból átvett módszer, a lekérdezés írásbeli formája, a kérdőíves módszer, online formában (nyílt és zárt kérdések, illetve a Likert-skála alkalmazása). Kérdőívünk kérdései, megállapításai a következő témakörök köré csoportosíthatók: általános kérdések, tanulmányokra vonatkozó kérdések (érettségi, egyéb képzés, főiskolai tanulmányok), esetleges külföldi tervek, elhelyezkedés, munka (fő, mellék-), kapcsolat az anyaintézménnyel, elégedettség mérése, a szakma presztízse. A válaszokból gyakoriságot számítunk.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.