16. évfolyam, 2018/2. szám

Horváthné Petrás Viktória
A középiskolai mezőgazdasági képzések jelentősége Magyarországon


Absztrakt: 
A mai oktatási rendszerben a szakképzett munkaerő felkészítésére a közoktatás, a felsőoktatás, valamint az iskolarendszeren kívüli szakképzés keretei között van lehetőség. Az agrárágazati oktatással és iskolákkal szemben a társadalom és a gazdaság elvárásai sokrétűek. Egy olyan tevékenységre kell felkészíteni a fiatalokat, amely napi időbeosztásukhoz nehezen köthető, nagy állóképességet igényel, mindamellett alkalmazkodni kell a növények és az állatok biológiai ritmusához. A mezőgazdasági szakmák iránti csökkenő érdeklődés, valamint az ágazat foglalkoztatási nehézségei időszerűvé teszik a kérdést, hogy az agrárvégzettségűek mennyire tudnak és akarnak elhelyezkedni saját szakterületükön (KSH, 2015). A témakör feldolgozása során elsődleges célom a mezőgazdasági munkafolyamatok egyediségének, összetettségének bemutatása, az emberi tényező szerepének és jelentőségének kiemelése. A mezőgazdaságban dolgozók felkészültségének, a szakma iránti elhivatottságának feltér-képezése annak érdekében, hogy kihangsúlyozzuk a mezőgazdasági képzések jelentőségét és hiányosságait, mindezt szemléltetve és alátámasztva a Kaposvári FM DASZK Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnáziuma Szakközépiskolája és Kollégiuma adatai alapján.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.