9. évfolyam, 2011/3-4. szám

Gábor Adrienn
Misszióban Kodály nyomdokain


Absztrakt: 
Tudományos körökben jól ismertek Kodály Zoltán törvényszintű nevelési elvei, elévülhetetlen érdemei, a magyar zenepedagógia atyjának gazdag elméleti és művészeti munkássága. A kodályi életművön túl a zenetanárok „hivatalból” ismerik a mester közvetlen munkatársainak, tanítványainak, Ádám Jenőnek és Forrai Katalinnak a nevét is, akik az iskolai, illetve az óvodai és bölcsődei ének-zene módszertanokat dolgozták ki, amelyek alapján magyar gyermekek százezrei kaptak-kapnak minőségi zenei nevelést bölcsődétől zeneakadémiáig. Van azonban egy név és egy mozgalom, amelyet a „laikusok”: édesanyák és édesapák is ismernek: dr. Gállné Gróh Ilona és a RINGATÓ. Tanulmányomban azt a jó gyakorlatot mutatom be, amely Ringató® Országos Zenei Nevelési Program néven családok ezreinek mutat példát a három év alatti gyermekek zenei nevelésének lehetőségeire, immáron két évtizede.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.