10. évfolyam, 2012/3-4. szám

Kecskés Miklósné
A pedagógiai szempontú népi játék kutatás


Absztrakt: 
Az elmúlt évek során rendkívül sokszínű és terjedelmes pedagógiai szempontú írás jelent meg, melyek a népi játékok lehetséges szerepét, személyiség fejlesztő hatását, iskolai vagy óvodai nevelésben betöltött helyét jellemzik. A korábbi írásokban jellemzően, a pedagógusok vagy pszichológusok tapasztalati észrevételeivel találkozunk. Kérdés, van-e ma Magyarországon népi játék kutatás, amely a népi játékokat, mint pedagógiai eszközt, módszertani lehetőséget vizsgálja és eredményeit mérhető adatokkal bizonyítja. Tanulmányomban arra keresek választ, hogy milyen vizsgálati módszerekkel, milyen irányokban halad ma a népi játékok kutatása. Célom a kutatási irányok összegzése, bemutatása majd mindezek segítségével egy lehetséges, jövőbeli új szemlélet, kutatási irányzat kialakítása.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.