14. évfolyam, 2016/1-2. szám

Simon Katalin
Tanári mesterszakos hallgatók tanácsai az otthoni tanuláshoz (Helyesnek vélt tanulási szokások)


Absztrakt: 
Napjainkban a tanulásra való megtanítás a pedagógusok egyik kiemelt feladata. Ezen belül fontos szerepük van a helyes tanulási szokások kialakításában. Jelen tanulmány – 200 fő, általános és középiskolában tanító gyakorló pedagógus tanári mesterképzése keretében megfogalmazott, otthoni tanulással kapcsolatos javaslatai, tanácsai elemzésével – arra keresi a választ, hogy a tanítók és a tanárok mennyire egységes álláspontokat képviselnek a tekintetben, hogy mely szokások célravezetők. A kapott eredmények azt sejtetik, hogy a tanulandó tárgy sajátosságai több területen is meghatározóak e vonatkozásban.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.