12. évfolyam, 2014/3-4. szám

Kenesei Éva
A zeneterápia kurzus tapasztalatai a gyógypedagógusok képzésében a Kaposvári Egyetemen


Absztrakt: 
A közoktatás vonatkozásában egyre többet beszélünk az integrált nevelésről, annak gyakorlati megvalósulásairól. A pedagógusok kezében a zeneterápia egy igazi eszköz lehet a gyerekek nevelésében, a gyerekekkel való foglalkozásban. Bizonyos zenék hallgatása gyógyítóan hat az emberekre, a maguk formálta dallamok és ritmusok közben nonverbális kapcsolatok jönnek létre pedagógus és gyermek, gyermek és gyermek között. A pedagógusok felkészítésében lehetőség nyílik a témával való foglalkozásra a zenepedagógiai stúdiumokban, a tanítási gyakorlat során. A pedagógusok nevelőmunkája fejlesztés, és a zene mint eszköz jelenhet meg ebben a fejlesztésben. Zenével nemcsak zenére nevelünk. A gyógypedagógus-hallgatók tanulmányaik során fakultatív tárgyként foglalkoznak zeneterápiával.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.