10. évfolyam, 2012/1-2. szám

József István
Magatartási problémák az iskolában


Absztrakt: 
Az elmúlt években a gyakorló pedagógusoknak nagyon súlyos problémákkal kellett szembenézniük. A tanulók tanórai inadekvát viselkedése miatt nehézzé, gyakran lehetetlenné válik az oktatási-nevelési feladatok eredményes végrehajtása. Sok és durva példákat láthatunk a tanórai fegyelmezetlenségekre, ráadásul a pedagógusok eszköztára egyre kevésbé alkalmas a gondok kezelésére. A szerző megvizsgálta, hogy a tanórákon általában milyen magatartási problémák fordulnak elő, és a pedagógusok hogyan kezelik azokat. Javaslatot fogalmaz meg a tanórákon előforduló magatartási problémák újszerű, hatékony megoldására.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.