12. évfolyam, 2014/1-2. szám

Bence Erika
A nevelés és a fegyelmezés csődje


Absztrakt: 
Kosztolányi Dezső Aranysárkány című regénye egy, a polgári kisváros és társadalmi környezet szokás-, vágy- és szimbólumvilága meghatározta egzisztenciális katasztrófa színtere: dr. Novák Antal gimnáziumi tanár és zivatar-megfigyelő családi, szülői és tanári/nevelői értelemben vett személyes csődjének és tragédiájának története bontakozik ki általa. A tanulmány ennek az összeomlásfolyamatnak a lehetséges ok-okozati viszonyrendszerét igyekszik feltárni, motivációs világát felvázolni, motívumait értelmezni, miközben a regényt mint specifikus értelemben vett nevelődési és fejlődésregényt, főhősét, Novák Antalt mint nevelőt/tanárt láttatja és mutatja be.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.