11. évfolyam, 2013/1-4. szám

Pintér Henriett
Gál Franciska
Anyanyelvi nevelés a konduktív pedagógiában


Absztrakt: 
A tanulmány alapozó szakaszban tanuló mozgássérült diákok számára tervezett szövegértési és szövegalkotási feladatokból mutat be példákat. Elméleti részében áttekinti a szövegértés és szövegalkotás tanításának jelenlegi tendenciáit: a konstruktív szemléletű anyanyelvi nevelést és a folyamatközpontú szövegértés- és szövegalkotás-tanítást az eredményközpontú szemlélet helyett. Röviden felvázolja a mozgássérült tanulók szövegértésének és szövegalkotásának jel- lemző vonásait, amelyet a konduktív pedagógia anyanyelvi nevelési elveibe ágyazva közelít meg. A második részében széles körben mutat be olyan szövegértési és szövegalkotási feladatpéldákat, amelyeket a mozgássérült tanulók körében alkalmaznak eredményesen a szakemberek, végül az elvégzett feladatokból tanulói példákat válogat.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.