11. évfolyam, 2013/1-4. szám

Csillag Andrea
Mit tanulhatunk a fiatalok nyelvéből? A be- igekötő kognitív szemantikai elemzése néhány újabb keletű példa alapján


Absztrakt: 
Tanítványaink, illetve a fiatalok általában sok, az idősebb korosztály számára új kifejezést használnak. Az olyan kifejezésekben, mint a Sanyi beparázott a matek dolgozattól (= Sanyi megijedt/ nagyon félt a matek dolgozattól) és majdnem beájultam (= rosszul lettem/ elájultam), a be- igekötő használata és annak jelentése nem, vagy csak nehezen magyarázható a nyelvészet hagyományos eszközeivel. Az igekötős ige jelentése nem magyarázható a kompozicionalitás elvének használatával, mivel az alkotóelemek (igekötő és ige) jelentésének összegzése nem adja ki az egész egység jelentését. Viszont, ha a fenti igékre/kifejezésekre nem mint nyelvi egységekre gondolunk, hanem mint fogalmi egységekre, akkor kognitív nyelvészeti keretben a motiváltság elvének alkalmazásával a fenti és a hozzájuk hasonló, be- igekötővel használt igék jelentése feltárható. Jelen tanulmány kognitív szemantikai keretben erre tesz kísérletet.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.