15. évfolyam, 2017/1-2. szám

Czékmán Balázs
Fehér Péter
A számítógéppel támogatott tanítás és tanulás története a közoktatásban Magyarországon (1983–2016)


Absztrakt: 
A számítógéppel segített tanulás és tanítás lassan negyvenéves múltra tekinthet vissza Magyarországon. Az 1983-as iskola-számítógépesítési program óta számos kormányzati (például Sulinet, TÁMOP, HEFOP, TIOP) és más forrásokból (Phare, Soros Alapítvány Közoktatás-fejlesztési Program stb.) megvalósuló fejlesztés történt a magyar közoktatásban az említett területen. Tanulmányunkban ezen fejlesztések bemutatását tűztük ki célul, kronologikus sorrendben. Bízunk abban, hogy a kutatásunk során összegyűjtött adatok további elemzések és értékelések kiindulópontjaként szolgálhatnak.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.