15. évfolyam, 2017/1-2. szám

Ledniczki Kinga Melinda
Tanulási szokásvizsgálat egy városi általános iskolában Tanulás tanítása alsó tagozaton szülők bevonásával


Absztrakt: 
A XXI. század Európájában, ahol a tudásalapú társadalom megteremtése az Unió fő céljai között említhető, az élethosszig tartó tanulás paradigmája vezető elemmé vált (Mihály, 2005). Ennek megvalósítása érdekében nem csak tanulási, illetve a kulcskompetenciák megszerzésének lehetőségét kell biztosítanunk az állampolgárok számára, de a tanulással kapcsolatos pozitív hozzáállás kialakítása is fontossá válik. Eme cél hatékony megvalósítása érdekében a tanulás fogalmának megismerése, tanulási technikák, módszerek és stratégiák elsajátítása, saját tanulási módszertár kialakítása elengedhetetlenné válik.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.