17. évfolyam, 2019/3–4. szám

Szabó Zsófia
A Bauhaus színpadi műhelye


Absztrakt: 
Jelen tanulmány A Bauhaus pedagógiai programja és a Z-generáció című projekthez kapcsolódó kutatásokat és célkitűzéseket mutatja be; a kutatási programot az EFOP-3.6.1-16-2016-00007-es azonosítószámú Intelligens szakosodási program a Kaposvári Egyetemen keretrendszere támogatja. A projekt célja, hogy a Bauhaus oktatási gyakorlatát alapul véve a kortárs művészeti nevelést és oktatási rendszert az innováció, a kreativitás és az együttműködés jegyében gondolja újra. Az itt tárgyalt téma a teljes kutatási tervezet egy részterületét, a Bauhaus színpadi műhelyét érinti, amely az iskolát alapító Walter Gropius szándéka szerint elsősorban a mesterek és a tanítványok közti kapcsolat elmélyítését segítette.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.