11. évfolyam, 2013/1-4. szám

Madarász Tibor
Időszerű katonapedagógiai kérdések


Absztrakt: 
A katonai lét társadalmi beágyazottságának két alapvető típusát ismerjük. Az európai felfogásban a hadsereg a társadalom integráns részként fogható fel, míg az angolszász-amerikai megközelítésben hadsereg és társadalom egymástól elkülönült egységet képez. Magyarországon a hadsereg folyamatos professzionalizálódásának jegyében zajló átalakulása változást hozott a társadalmi kapcsolatok korábban kialakult távolságtartó attitűdjében. A hadsereg munkaerő-piaci szereplőként történő megjelenése újfajta felfogásokat kíván meg a szervezettől és állományától egyaránt. A katonai szervezet megváltozása a szervezeten belüli tevékenységek változásával is együtt jár, ami magával vonzza a komoly fizikális képességek megszerzésén túl a folyamatos tanulás, képzés és továbbképzés hangsúlyossá válását. Hadsereg és társadalom egymástól kölcsönösen függnek, ami mindkét részről nyitottságot és elfogadást kíván.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.