17. évfolyam, 2019/3–4. szám

Ádám Fruzsina
Hegedűs Roland
Homogén és heterogén csoportok az óvodában


Absztrakt: 
Az óvoda- és csoportválasztás meghatározó a gyermek életében. Nehéz azt eldönteni, hogy a homogén vagy heterogén csoport jobb a gyermekek számára, és a pedagógusok is megosztottak a tekintetben, hogy melyik csoportban szeretnek dolgozni. Ezért a tanulmány arra keresi a választ, hogy az óvodapedagógusok hogyan vélekednek a homogén és heterogén csoportról. Kutatásunkban óvodapedagógusokkal végeztünk kérdőíves vizsgálatot, melyben egyrészről vizsgáltuk, hogy az óvodapedagógusok melyik csoportot preferálják jobban, másfelől azt, hogy melyik csoportban nehezebb dolgozni. A vizsgálatban kitértünk arra is, hogy véleményük szerint melyik csoport jobb a gyermekek fejlődése szempontjából.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.