17. évfolyam, 2019/3–4. szám

Bartal Orsolya
Mobiltelefonok az oktatásban: szabályok, normák, értékek


Absztrakt: 
Társadalmunk „informatizálódik” (Ősz-András-Rajcsányi, 2013) és ezzel egy időben a modern informatikai eszközök immár széles rétegek számára válnak elérhetővé, csökkentve ez által a digitális megosztottságot (digital divide). A „mobil” társadalmi szocializációs folyamatok változása hatással van az élet számos területére, így az otthoni közösségekre és az oktatásra is, tanár és diák között egyaránt. A nevelési-oktatási intézmények számos helyen küzdenek az eszközhasználat ellen/mellett, házirendjeiket próbálják frissíteni az eszközhasználat intézményi keretei között. A mobileszközök (köztük a mobiltelefonok) egy újszerű értékközvetítésére, szabályok felállítására kényszerítik a felhasználókat. Eme változások a társadalmi normák, értékek és szabályok újra gondolását vonják maguk után. A kapcsolat és közösség új élményei (Nyíri, 2010) megváltoztak a mobiltelefonok térhódítását követően. A releváns szakirodalom egy szűk keresztmetszetét vettem górcső alá, amely betekintést enged a társadalmi változásokba, az oktatás területére fókuszálva. Ezt követően a szakirodalom megállapításait egy saját pilot-kutatás tapasztalataival egészítem ki, amelyben a pedagógusok viszonyulását vizsgáltam a mobileszköz tanórai alkalmazásának tekintetében.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.