16. évfolyam, 2018/1. szám

Kovács Anett Jolán
A nem formális környezetben megszerzett tanulási eredmények validációja terén történt változások Európában 2014–2016 között


Absztrakt: 
Az uniós tagországok számára a 2018-as év rendkívül fontos, mivel az Európai Tanács 2012-es ajánlásában ezt a határidőt jelölte meg a nemzeti validációs rendszerek kialakítására. Az EU több módon igyekszik segíteni a tagországokat: a CEDEFOP gondozásában rendszeresen megjelennek kiadványok, melyek az európai aktuális érvényesítési gyakorlatokról számolnak be, és adnak tájékoztatást azok működéséről, annak érdekében, hogy segítsen kezelni a felmerülő nehézségeket és a gyengeségeket. A tanulmány alapját ezek a kiadványok képezték. Tanulmányunk célja megismertetni és összehasonlítani, milyen változások és fejlesztések történtek az egyes országokban az elmúlt három évben. Munkánk során átfogó képet nyújtunk a tagországok validációs eljárással kapcsolatos helyzetéről, a validációs eljárás szereplőiről és módszereiről. A téma azért is jelentős, mert Magyarország is vállalta, hogy 2018-ra kiépíti nemzeti validációs rendszerét.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.