14. évfolyam, 2016/3-4. szám

Gyöngy Kinga
A csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak képzési és kimeneti követelményei egy országos vizsgálat fényében


Absztrakt: 
2011-ben országos feltáró vizsgálatot folytattunk a kisgyermeknevelő szakmai jellemzőkről. Az akkor dolgozó kisgyermeknevelő populáció 13,9%-ától (N=920) kaptunk válaszokat. A nyílt kérdésekre adott írásos válaszok tartalomelemzését a szöveg digitalizálása után Maxdictio bővítménnyel rendelkező MAXQDA12 (VERBI GmbH) számítógépes szoftver segítségével végeztük el. Írásunkban az így kirajzolódó szakmai képet vetjük össze a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben szereplő, képzési és kimeneti követelményekben leírt tudással, képességekkel, attitűddel, autonómiával.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.