12. évfolyam, 2014/3-4. szám

Kopházi-Molnár Erzsébet
A kilencedik roma szakkollégium – Kaposvár


Absztrakt: 
Jelen tanulmány célja, hogy áttekintse a cigány szakkollégium jelenkori történelmének történeti gyökereit, bemutassa a ma Magyarországon működő cigány szakkollégiumok közül a Kaposvári Egyetemen működő Roma Szakkollégiumot, áttekintse annak Szabályzatát, továbbá ismertesse annak a kérdőívnek a kiértékelését, mely a szakkollégiumi tagság körében került kitöltésre. Ez a kérdőív – mivel a többi szakkollégium kérdőíves felmérése során erre a szak-kollégiumra nem került sor – az országos kutatáshoz hasonló, de vele nem teljes egészében azonos kérdések alapján igyekezett feltérképezni a tagság hallgatói összetételét, attitűdjeit. A legfontosabb mutatók ezt követően összevetésre kerültek az ország többi szakkollégiumában készült kérdőívek eredményeivel.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.