13. évfolyam, 2015/1-2. szám

Sanda István Dániel
A szakképzés és a szakoktatás az ókorban


Absztrakt: 
Ez a tanulmány az ókorba kalauzolja el az olvasót; a szakképzés kezdeteit a 8–10 ezer évvel ezelőtti tárgyi emlékek alapján tárgyaljuk. Betekintünk az ókori kultúrák szakemberképzésének sajátosságaiba és a korabeli gyakorlatba. Az antik nevelés sumer, akkád, egyiptomi és zsidó vonásait vizsgáljuk, majd áttérünk a hellén és római kultúra szakemberképzésre gyakorolt hatásaira. Elemezzük és értelmezzük a kisiparosok jogállását, a mesterségek kialakulásának körülményeit és feltételeit.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.