16. évfolyam, 2018/2. szám

Szélesné Ferencz Edit
Hornyák Andrea
Tanulható-e a boldogság?


Absztrakt: 
A II. világháború után a nemzetek gazdagsága jelentősen növekedett, a társadalmak boldogságérzete azonban alig változott. A boldogságkutatás tudományos válaszokat kínál az anyagi jólét és a szubjektív jóllét megkülönböztetésére. Dolgozatunkban az empirikus boldogságkutatás, a pozitív pszichológia és a buddhista közgazdaságtan nézetein keresztül vizsgáljuk a boldogság elérésének különböző útjait. Középiskolás diákok körében végzett kutatásunk során elemezzük, hogy a diákok személyes adottságai vagy a külső környezeti hatások vezetnek-e el a boldogsághoz. A pesszimizmus, az anyagiasság, az optimalizáló személyiségtípusok segítik vagy gátolják a szubjektív jóllét elérését. Bár a boldogság forrását a fiataloknak saját maguknak kell megtalálniuk, de a pozitív életszemlélet kialakításával foglalkozó középiskolai oktatás bevezetésével jelentős segítséget nyújthatunk nekik ebben!

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.