13. évfolyam, 2015/1-2. szám

H. Varga Katalin
A honvédelmi nevelés a magyar oktatási rendszerben − a nevelési terület céljai, módszerei a kezdetektől napjainkig


Absztrakt: 
A tanulmány bemutatja, hogy a magyar történelemben, nevelésben jelentős honvédelmi hazafias nevelés milyen törekvések, módszerek segítségével került vissza a köznevelésbe és felsőoktatásba. E terület marginalizálódásának oka volt például a sorkatonaság megszűnése, s ennek következtében egyfajta társadalmi alulértékelés. A honvédelmi nevelés visszakerülését nagymértékben segítette, hogy új tanulási-tanítási módszerrel, távoktatással zajlik, melynek rendszere céltudatos munka nyomán épült fel, igazodva az internet nyújtotta lehetőségekhez. Kutatásunkat a két oktatási szint nevelési rendszerének feltérképezésével végeztük (Katonai alapismeretek középiskolában, Honvédelmi alapismeretek egyetemeken, pedagógustovábbképzések). A civil felsőoktatásban Honvédelmi alapismereteket tanulóknak a tantárgy és az e-learning iránti attitűdjét kérdőívvel mértük, s megállapítottuk, hogy az eredményes tanuláshoz nagyszámú, változatos online anyagot, feladatlapot, próbavizsgát kell teremteni.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.