16. évfolyam, 2018/2. szám

Téglás Anna
Hallássérült személyek idegennyelv-tanulása Magyarországon – A jelnyelv szerepe a magyar idegennyelv-oktatásban


Absztrakt: 
A cikk hangsúlya a jelnyelven van, általánosan az oktatásban, valamint specifikusan az idegen-nyelv-tanításban. Megállapítja, hogy a jelnyelv használata általánosan, valamint kifejezetten az idegennyelv-oktatás során is nagymértékben segíti a hallássérült személyek idegennyelv-tanulását. Magyarországon, míg törvényi szinten (2009. évi CXXV. törvény) igen jól leírt a hallássérült tanulóknak a bilingvális (két nyelven történő) oktatáshoz való joga, a gyakorlatban ez hazánkban még nem valósult meg az (idegennyelv-) órákon. Európában, más országokban azonban már jó gyakorlati megoldásokat is látunk az idegen nyelvek bilingvális módszerrel történő oktatására.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.