10. évfolyam, 2012/3-4. szám

Pete József
A hatékony tanár - katolikus tanárok szemszögéből


Absztrakt: 
A vizsgálat kiindulópontját az a megállapítás képezte, hogy a pedagógus személyiségének kiemelt szerep tulajdonítandó az oktatási-nevelési folyamatban. Kívánatos továbbá, hogy a tanár személyisége un. érett személyiség legyen. Hipotézisem az volt, hogy a tanári vélemények (értékelés és önértékelés) szerint az érett személyiségre jellemző tulajdonságok fontosabbak, mint a pedagógiai vagy szaktárgyi kompetenciák. A kérdőíves vizsgálat során a tanárok 50 tulajdonságot, kompetenciát értékeltek, majd ugyanezen tulajdonságok mentén önértékelést is végeztek. Az eredmények igazolták a hipotézist: a tanárok szignifikánsan magasabban értékelték az érett személyiségre jellemző tulajdonságokat, mint a pedagógia vagy szaktárgyi jártasságot.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.