15. évfolyam, 2017/1-2. szám

Fülöp Károly
Esszészövegek tipográfiai elemzése


Absztrakt: 
Az elmúlt félszáz évben számos tanulmány született a hazai fogalmazástanítás nehézségeiről, újra és újra megfogalmazva az évtizedek óta ismert problémákat a köznevelés valamennyi szintjén. A szerző most egyetemi hallgatók esszéit vizsgálja: az ELTE tanár szakos hallgatóinak azonos témájú, az anyanyelvi kritériumvizsgára felkészítő szemináriumi dolgozatait tipográfiai szempontból értékeli, rámutatva, hogy – bár a szövegalkotás tudatossága már a margó- és bekezdéshasználatban is tükröződik – a kiírt íráskészség pusztán ezen a téren is elmarad az optimálistól, és a korai fejlesztés hiányosságait őrzi. A tanulmány egy nagyobb, felnőttek írásstratégiáira irányuló kutatás része. Összefoglalja a kutatás eddigi eredményeit, az empirikus vizsgálat adataiból nyert következtetéseket, célja pedig a feltárt eredményekkel segíteni a fogalmazástanítás napi gyakorlatában használható fejlesztési tervek megalkotását.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.