10. évfolyam, 2012/1-2. szám

Komjáthy Zsuzsanna
Fogyatékos hallgatók a pedagógusképzésben


Absztrakt: 
A jelen írás bevezető része rövid, általános történeti áttekintést nyújt a fogyatékos hallgatók felsőfokú tanulmányait lehetővé tevő társadalmi és törvényi változásokról. Vizsgálja ezek jelentőségét, hatékonyságát, a fogyatékos emberek társadalmi befogadását az oktatáspolitikai változások mentén a rendszerváltást követően. Áttekinti a felsőoktatási intézményekben végbemenő, az esélyegyenlőség megteremtésére irányuló változásokat az intézmények akadálymentesítésének, a hallgatók megsegítésének, a képzési tervek változásainak vonatkozásában. Számba veszi azokat a hazai tanulmányokat, kutatásokat, amelyek a fogyatékos hallgatók felsőoktatási helyzetének vizsgálatával foglalkoztak az elmúlt években. Az írás záró része megkísérel, egy kutatási tervjavaslatot felvázolni, kiemelt figyelmet fordítva a Közép - Dunántúl egyetemeinek pedagógusképző karain tanulmányokat folytató fogyatékos hallgatók jövőképének vizsgálatára.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.