15. évfolyam, 2017/1-2. szám

Kodácsi Boglárka
Olvasmányellenőrzés napjainkban – Az IKON-módszer


Absztrakt: 
Az elmúlt időszakban fellángolt a kötelező olvasmányok körüli vita. A művek tartalma mellett az olvasónaplók relevanciája, az olvasmányellenőrző dolgozatok hasznossága is számos kérdést felvet. A kötelező olvasmányokhoz, valamint az olvasmányellenőrzés gyakorlatához fűződő tanári attitűdöt vizsgáló kérdőív tapasztalataira támaszkodva egy újfajta módszert mutatok be. Az IKON-módszer (Interaktív és Kreatív Olvasmányellenőrzés Napjainkban) alapvetően az infokommunikációs technológiákat vonja be az olvasmányellenőrzési folyamatba. A tanulmány elsődleges célja, hogy ráirányítsa a figyelmet az olvasmányellenőrzés kérdésére, a módszer segítségével aktualizálja a problémát, és hozzájáruljon egy szakmai diskurzus kialakulásához ezzel kapcsolatban.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.