10. évfolyam, 2012/3-4. szám

Dévényi Anna
A nemzetnevelés szerepe Gömbös Gyula és Hóman Bálint politikájában


Absztrakt: 
A tanulmány bemutatja, milyen értelemben jelent meg Gömbös Gyula és környezete használatában a nemzetnevelés fogalma. Hogyan kívánták a propagandát, a társadalom gondolkodásmódjának átformálását politikai céljaik elérésére felhasználni, egyáltalán miért jelent meg ez a fogalom politikai eszköztárukban. A nemzetnevelés gömbösi értelmezése után kísérletet tesz arra, hogy néhány példán keresztül kimutassa, hogyan jelenik meg Hóman Bálint oktatáspolitikájában ugyanez a fogalom, elsősorban az ekkor keletkezett jogszabályok tükrében. Láthatóvá válik, hogy a Gömbös és környezete által megfogalmazott célok, elvek és értékek a Hóman kultuszminisztersége idején a gyakorlatban is megvalósuló oktatáspolitikai intézkedésekben egyértelműen kimutathatók. A nemzetnevelés kérdésének helyes értelmezése lehetetlen annak eredeti, a neveléstudomány művelői által meghatározott jelentésének ismerete nélkül. A tanulmány elején ezért röviden bemutatom Imre Sándor nemzetneveléssel kapcsolatos tudományos munkásságát, a végén pedig kísérletet teszek Gömbös, Hóman és Imre nemzetnevelési koncepcióinak összehasonlítására.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.