10. évfolyam, 2012/1-2. szám

Kenesei Éva
Gondolatok műveltségről, kultúráról, zenéről a tanítóképzésben


Absztrakt: 
A tanítóképzés történetében a felsőfokú képzés 1959-es elindulása egy folyamat meghatározó lépése volt. Ez a képzés minden területén éreztette hatását. A jelenlegi helyzetben, a zenei nevelésben, a zenetanításra való felkészítésben a lehetséges lépés most az, hogy a rendelkezésre álló időkeret jobb kihasználásával, a hagyományos és új zenetanítási értékeink átadása érdekében ne adjuk fel az értékalapú Kodály-koncepció lényegét. A tantárgyak képzési tartalmait meghatározzák a differenciált stúdiumok, és a teljes műveltségterület egymást átható komplexitása. Mindig sikerült megvalósítani a zenei képzésben az összehangolt szakmai munkát, a képzés tartalmi szempontjainak szem előtt tartásával, az elvárható hallgatói követelmények teljesítésével és a közoktatás kihívásainak, igényeinek való megfeleléssel. A magyar zenekultúra fejlődése érdekében Európai kitekintéssel foglalkozunk a pedagógusok képzésével.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.