17. évfolyam, 2019/3–4. szám

Nmarné Kendöl Jutka
Hallgatói környezettudatosság környezetvédelmi témakörökben fiatal felnőtt korban


Absztrakt: 
A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar óvodapedagógus hallgatói kötelező tárgyként tanulták az Ökológia és környezetvédelem az óvodában kurzust. A tantárgy oktatásának célja volt bővíteni a hallgatók környezeti ismereteit, növelni felelősségérzetüket, fejleszteni környezettudatosságukat. A környezettudatos életvitel kialakítása, az energiával, vízzel, árammal való takarékoskodás, a pazarlás elkerülése, a hulladékkezelés prioritást kapott a képzés során. Az érintett témaköröket az óvodai élet szemszögéből vizsgáltuk, hogy ezek milyen módon építhetők be a nevelői munkába, hogy később a hallgatók képesek legyenek ezeket integrálni az óvodai mindennapokba. Ehhez a célhoz az szükséges, hogy gazdag módszertani repertoárjuk fejlődjön ki, hogy a rájuk bízott gyermekeket életkori sajátosságaiknak megfelelően tudják majd a környezetvédelemre nevelni. Hallgatóink felkészültek arra, hogy a környezeti problémák iránti érzékenység, a helyes értékrendszer, a természet- és környezetbarát magatartás alapjait megteremtsék majd az óvodában, immár végzett óvodapedagógusként.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.