13. évfolyam, 2015/1-2. szám

Patyi Gábor
Tanárképzés, szakmai tanárképzés a 19. század második felében


Absztrakt: 
Napjainkban hazánkban a szabályzását és intézményrendszerét tekintve elválik egymástól a közismereti és a szakmai tanárképzés. Az előadásban eme történeti tradíció kezdeteit, a közismereti és szakmai tanárképzés elkülönülését vizsgáljuk. A 19. század középső harmadának meghatározó magyar oktatáspolitikusa, Báró Eötvös József kultuszminiszter a dualista kor kezdetén önálló tanárképző intézeteket létesített, a közismereti tanárképzés számára a pesti egyetemen, illetve a szakmai tanárképzés számára a Műegyetem kötelékében. Utódja a miniszteri székben, Trefort Ágoston azonban 1873 nyarán egyesítette a két intézményt, és a pesti egyetem bölcsészkarával kapcsolta össze. Átmenetileg megszűnt a kétféle tanárképzés intézményi elkülönülése. 1898-ban alapították az Állami Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézetet. Ismét önálló intézményt kapott a szakmai tanárképzés.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.