18. évfolyam, 2020/1–2. szám

Fehér Ágnes
A korai angol nyelvi fejlesztés tudományelméleti megközelítése és szülői megítélése – Angolul már az óvodában?


Absztrakt: 
A legalább alapszintű angol nyelvtudás ma egyértelműen elengedhetetlen a mindennapi boldoguláshoz. Arról azonban megoszlanak a vélemények, hogy milyen életkorban érdemes elkezdeni az idegennyelvi fejlesztést, illetve tanítást. Egyre több információ áll rendelkezésre a korai évek fontosságáról az idegen nyelvek hatékony elsajátításának tekintetében is. A nyelv és nyelvtanulás különböző aspektusaira a tanuló életkora egyértelműen kihat. A szülők egy része ennek ellenére is fenntartásokkal kezeli a korai idegennyelvi fejlesztést. A kutatásom során azt vizsgálom, van-e összefüggés a szülők iskolai végzettségének szintje, angoltudásának szintje, valamint életkora és aközött, hogy mennyire támogatják a korai angol nyelvi fejlesztést.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.