17. évfolyam, 2019/2. szám

Koroknai Szandra
A C6 in school módszer 8–12 éves tanulók kommunikációs kultúrájának fejlesztésére az internetes nyelvhasználatról készült felmérés eredményei alapján


Absztrakt: 
A digitalizálódott világ nagy hatással van az emberek életére. Létrejött egy internetes felületen alkalmazott nyelvhasználat, melyet egyre fiatalabb korban kezdenek el használni az emberek. Az első részben a kutatás olvasható, amely különböző szempontok szerint vizsgálja ezt a csetnyelvet. Online kérdőívek eredményein és gyakorlati példáján keresztül mutatja be az emberek technikai eszközhasználatát és csetelési szokásait. Feltárja a szülők, a tanárok véleményét, tapasztalatát, és különös gondot fordít e nyelvhasználat általános iskolás korú gyermekekre kifejtett hatásáról. A második részben bemutatásra kerül a kutatás eredményére épített saját készítésű módszertani útmutató, és megtekinthető néhány kiragadott feladatpélda is. Segítségével a modern technika helyes felhasználási módjának megtanulása bekerülhet az oktatásba, kreatív és játékos feladatok formájában.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.